× اخبار حاوی برچسب :

دفترچه درماني

تعداد :2
بیش از ٣٦ میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی تامین اجتماعی تولید شد

تهران - ایرنا - سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: اکنون در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی، تولید نسخه و پرونده الکترونیک در حال اجراست و بیش از 36 میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی این سازمان تولید شده است.

دفترچه تامین اجتماعی کودکان بالای دو سال باید عکس دار شود

تهران - ایرنا - سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛ عکس دار کردن دفترچه درمانی تامین اجتماعی کودکان بالای دو سال برای دریافت خدمات درمانی الزامی است.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/drpressorg
telegram: http://t.me/drpressorg
tel: +98918022758
© 2017 Dr Press Rights Reserved