× اخبار حاوی برچسب :

تجهيزات ايمني

تعداد :1
800 پایگاه آتش نشانی روستایی به تجهیزات امداد و نجات مجهز شدند

تهران- ایرنا- «سعیدرضا جندقیان» معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت :در 15 سال گذشته تاکنون، 800 پایگاه آتش نشانی روستایی مجهز به خودروی آتش نشانی و تجهیزات امداد و نجات شده اند.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/drpressorg
telegram: http://t.me/drpressorg
tel: +98918022758
© 2017 Dr Press Rights Reserved